Notariāli apliecināti tulkojumi – kādos gadījumos tie ir nepieciešami - Topraksti.lv
Iesakām

Notariāli apliecināti tulkojumi – kādos gadījumos tie ir nepieciešami

Zvērināts notārs ir tiesu sistēmai piederīga persona, kas amata darbībā ir pielīdzināta valsts amatpersonai. Notāru funkcijas un pilnvaras ir visai plašas – gatavot dažāda veida notariālos aktus, vest mantojuma lietas, apliecināt tulka paraksta īstumu utt. It visi dokumenti, ko ir sagatavojis konkrēts notārs, tiek reģistrēti un uzskaitīt, līdz ar to, piemēram, strīdīgās situācijās var viegli izsekot dažādām dokumentos veiktām izmaiņām.

Kad ir nepieciešami notariāli apliecināti tulkojumi?

Notariāli apliecināta dokumenta tulkojuma nepieciešamība ir paredzēta vairākos normatīvajos aktos.
Svarīgi atcerēties, ka Latvijā nav zvērināta tulka institūta. Tādēļ notārs pārliecinās par tulkojuma biroja tulka izglītību un kvalifikāciju veikt tulkojumus, brīdina par likumā paredzēto atbildību par apzināti nepatiesu vai nepareizu tulkojumu, izskaidro šādas rīcības sekas.

Īpaši svarīgi tas ir situācijās, kad tiek tulkotas dzimšanas apliecības, izglītību apliecinoši dokumenti, pilnvaras iesniegšanai valsts iestādēs. Tāpat notariāli apliecinātus tulkojumus izvēlas tie, kam nepieciešami tulkoti dokumenti, piemēram, uzņēmējdarbības uzsākšanai citās valstīs.

Kā izskatās notariāls tulkojums?

Lai dokumentu saņēmējam nepārprotami apliecinātu dokumenta tulkojuma pareizību un paša dokumenta īstumu, notāri var sagatavot divu veidu dokumentu pakas atkarībā no pasūtītāja vēlmēm un vajadzībām.

1. Tulkojums ar notariālu apliecinājumu kopā ar dokumenta oriģinālu

Šāds tulkojums būs visnotaļ apjomīgs – dokumenta oriģināls, dokumenta tulkojums, kā arī teksts par tulkojuma notariālu apliecinājumu. Visas šīs daļas tiek caurauklotas, numurētas un apzīmogotas. Šādi sašūtas kopā tās veido vienu dokumentu.

2. Tulkojums ar notariālu apliecinājumu kopā ar dokumenta norakstu (kopiju)

Šis veids no iepriekšējā atšķiras ar to, ka oriģināla vietā tiek izmantots noraksts jeb kopija. Šāds dokuments var būt nepieciešams reizēs, kad visa dokumentu paka, piemēram, jāiesniedz kādai iestādei, bet dokumenta pasūtītājs nevēlas atdot dokumenta oriģinālu, piemēram, laulību apliecību, vadītāja apliecību vai tamlīdzīgu dokumentu, kas pieejams tikai vienā eksemplārā. Šī dokumentu paka sastāv no četrām daļām – noraksta, noraksta apliecinājuma (kas apstiprina, ka kopijas veidošanas laikā nav pieļautas nekādas kļūdas vai izmaiņas), dokumenta tulkojuma un tulkojuma notariāla apliecinājuma teksta.

Kādas ir tipiskākās situācijas, kad nepieciešams notariāls tulkojums?

Foto: Shutterstock.com/Iakov Filimonov

Dažādās Latvijas Republikas likumdošanas normās jau ir iestrādāta nepieciešamība pēc tulkojumiem, kam nepieciešams notariāls apliecinājums. Piemēram, ja jākārto no ārvalstīm saņemti dokumenti saistībā ar Komerclikumu, Zemesgrāmatu vai Uzņēmumu reģistru, šādu dokumentu tulkojumiem būs nepieciešams notariāls apliecinājums.

 • Notariāls tulkojums būs nepieciešams tādiem ārvalstīs izdotiem publiskiem dokumentiem, kurus paredzēts iesniegt šķīrējtiesā, komercreģistrā vai citās oficiālās Latvijas iestādēs.
 • Notariāls tulkojums būs nepieciešams tādiem Latvijā izdotiem publiskiem dokumentiem, kuri tiek sagatavoti iesniegšanai un/vai legalizēšanās iestādes, kuras darbojas citās valstīs.
 • Galvenais iemesls, kādēļ tiek izmantoti notariāli tulkojumu – tiek novērsta iespēja apzināti sagrozīt informāciju dokumentos.

Kā rīkoties, ja nepieciešams notariāli apliecināts tulkojums?

Ja ir radusies nepieciešamība pēc dokumenta tulkojuma notariālas apliecināšanas, rīcības plāns ir pavisam vienkāršs.

 • Jāsazinās ar tulkošanas biroju un jāvienojas par pakalpojuma veikšanu, kā arī jāvienojas par to, kādas būs tulkošanas cenas.
 • Jāiesniedz dokumenta oriģināls tulkošanas birojā.
 • Šis dokumenta oriģināls tiek nodots kvalificētam tulkotājam, kurš veiks dokumenta tulkošanu.
 • Šāda kvalificēta tulka iztulkota dokumenta pareizību un tulkotāja paraksta īstumu apliecina zvērināts notārs.
 • Pakalpojuma pasūtītājs ierodas tulkošanas birojā, kur viņam tiek izsniegts dokumenta oriģināls kopā ar notariāli apliecinātu tulkojumu.

Daži būtiski fakti par notariāliem tulkojumiem

 • Notārs ir tiesīgs apliecināt tikai tādus dokumentus, ar kuru oriģināliem ir iepazinies. Notārs nevar apliecināt tikai tulkojumu, neredzot oriģinālu.
 • Notariālu tulkojumu veikšanai ir jāiesniedz dokumenta oriģināls. Respektīvi – dokumentu tulkošana ir iespējama tikai tad, ja tiek uzrādīts oriģināls.

Dokumentu tulkojumu valsts valodā apliecināšanas kārtība

Notariāls apliecinājums ir universālākais tulkojuma pareizības pierādījums. Taču ir reizes, kad tulkojuma pareizība tiek apliecināta citā veidā, aiz tulkotā dokumenta pēdējās lapas ar lielajiem burtiem norādot “TULKOJUMS PAREIZS”, kā arī tulka vārdu, uzvārdu, personas kodu, tulka parakstu, apliecinājuma vietu un apliecinājuma datumu.

Kārtību, kādā tiek apliecināti valsts valodā tulkoti dokumenti, regulē Ministru kabineta noteikumi Nr. 291, kas izdoti 2000. gada 22. augustā (spēkā no 2000. gada 1. septembra). Šie noteikumi attiecas uz tiem gadījumiem, kad nav prasīts iesniegt notariāli apliecinātu dokumentu. Respektīvi, ja netiek prasīts iesniegt notariāli apliecinātu tulkojumu, var izlīdzēties ar šādu vienkāršotu pieeju, taču tai ir vairāki būtiski ierobežojumi:

 • šādā veidā ir aizliegts apliecināt pases, pasi aizstājoša dokumenta, dienesta apliecības, deputāta apliecības, kā arī politiskās un sabiedriskās organizācijas biedra kartes veikta tulkojuma pareizību;
 • šādā veidā ir aizliegts apliecināt tāda dokumenta tulkojumu, kurš ir rakstīts ar zīmuli;
 • aizliegts apliecināt tulkojumus dokumentiem, kuri ir uz vairākām lapām, ja tās nav numurētas, caurauklotas un ja to skaits nav apliecināts ar dokumenta izsniedzēja zīmoga nospiedumu un atbildīgās amatpersonas parakstu;
 • aizliegts apliecināt tāda dokumenta tulkojumu, kurā ir neatrunāti labojumi, dzēstas vietas vai svītrojumi.

Ja tulkojuma nepareizības dēļ tiek nodarīts kaitējums, tulks atbild likumā noteiktajā kārtībā. Šāda dokumentu tulkojumu apliecināšanas kārtība tiek izmantota tad, ja jātulko vispārīgi dokumenti, piemēram, uzņēmuma statūti, dažādi tiesā iesniedzami dokumenti (ja likums nenosaka, ka jāiesniedz tulkojums ar notariālu apliecinājumu) u.tml.

Kāpēc Skrivanek Baltic ir labākais partneris, ja nepieciešama teksta tulkošana un notariāls apliecinājums?

Skrivanek Baltic Latvijā darbojas jau sen. Uzņēmumam ir ievērojama pieredze, plašs resursu tīkls un iespaidīgs piedāvāto valodu kombināciju klāsts. Skrivanek Baltic sadarbības partneri ir pārbaudīti kvalificēti un pieredzējuši tulkotāji. Tā ir vislabākā kombinācija, lai varētu piedāvāt pakalpojumus ātri un kvalitatīvi.

Galvenās priekšrocības, izvēloties Skrivanek Baltic:

 • Ātrums
 • Pieredze
 • Kvalitāte
 • Plašs resursu tīkls visā pasaulē
 • Daudzveidīgas valodu kombinācijas
 • Skrivanek piedāvātajā pakalpojumā ietilpst daudzi atsevišķi dokumenti:

 

oriģinālu tulkos un rediģēs divi dažādi augsti kvalificēti speciālisti;
ja nepieciešams, oriģinālam tiks izveidots noraksts jeb kopija, ko apstiprinās notārs;
drukāts tulkojums;
kvalificēta tulkotāja paraksts;
notāra apliecinājums;
ja nepieciešams, dokumentu paņemšanai un piegādei var tikt izmantoti arī kurjera pakalpojumi, lai nenāktos kavēt laiku vizītei klātienē.

 • Skrivanek ar augstāko atbildību izturas pret ikvienu darbu un, ja nepieciešams, tulkojumus var apliecināt arī ar uzņēmuma zīmogu.

No kādām problēmām var izvairīties, izmantojot notariālus tulkojumus?

Visbiežāk notariālie tulkojumi ir nepieciešami uzņēmējiem, kuri paplašina uzņēmējdarbības iespējas ārvalstu tirgos, veic reorganizāciju uzņēmumos. Ja ar Eiropas valstīm vēl kaut kā varētu tikt galā, tad ar Tuvajiem Austrumiem, Āziju un Latīņameriku visu labāk kārtot pēc iespējas drošāk, lai vēlāk nebūtu nepatīkamu pārsteigumu un bēdīgu seku.

Tāpat it visur, kur nepieciešams tulkot personu apliecinošus dokumentus vai dokumentus, kas saistīti ar izglītību, sertifikāciju, ģimenes statusu (laulības, bērni) vai mantojuma lietām, ieteicams izvēlēties notariāli apliecinātus tulkojumus, lai izvairītos no jebkādiem iespējamiem sarežģījumiem.

Bieži uzdoti jautājumi par notariāliem tulkojumiem

Foto: Shutterstock.com/Antonio Guillem

Vai uzrādīšanai notāram ir jāiesniedz tulkojamā dokumenta oriģināls?
Jā. Notārs var apliecināt tikai tādus dokumentus, kuru oriģinālus ir redzējis, pārbaudījis un salīdzinājis ar tulkojumu. Tā ir visa pakalpojuma būtība.

Vai ir iespējams iesniegt dokumenta kopiju, lai tai tiktu veikts tulkojums?
Nē, ir nepieciešams dokumenta oriģināls. Taču, ja nepieciešams, notariāli apliecināts tulkojums var tikt pievienots notariāli apliecinātam norakstam jeb kopijai, ne dokumenta oriģinālam.

Cik ātrā laikā šāds tulkojums būs gatavs?
Tulkojumu birojs strādā tā, lai nodrošinātu savus tulkojumus pēc iespējas īsākā laikā. Taču tulkošanas ātrums lielā mērā ir atkarīgs arī no dokumentu apjoma un sarežģītības. Tāpat ir jāierēķina laiks notāra darbam.

Kā var zināt, ka notārs visu ir pārbaudījis?
Notāra atbildība un pienākumi ir stingri noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Kas ir dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija)?
Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nozīmē amatpersonas paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, lai vienā valstī sagatavoti un izsniegti publiski dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Šo funkciju parasti veic ārlietu dienesti un diplomātisko pārstāvniecību konsulārās amatpersonas.

Latvijas Republikā dokumentu īstuma apliecināšanu (legalizāciju) veic Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments. Pēc Klienta lūgumu to var izdarīt arī Skrivanek Baltic darbinieki.

Kāda nozīme ir tam, ka notārs apliecina arī tulka identitāti?
Tulka identitāte ir svarīga, lai sameklētu tulkotāju, ja, piemēram, pirmstiesas kriminālprocesa norises laikā izrādās, ka tulkotājs apzināti ir veicis nepareizu tulkojumu, kas var ietekmēt lietas gaitu. Tulks par tulkojuma pareizību atbild likumā noteiktajā kārtībā.

Kad ir nepieciešams notariāls tulkojums un kādās situācijās var izlīdzēties ar tulkojumu, kas apliecināts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 291?
Likumā ir noteikts, kādās situācijās ir jāvēršas pie notāra. Kā minēts iepriekš, notāra apliecinājums obligāti nepieciešams tad, ja tiek tulkoti personu apliecinoši dokumenti, biedra kartes u.tml. Tāpat situācijās, kad oriģinālais dokuments ir uz vairākām lapām, kas nav sanumurētas un nav caurauklotas, vai ja oriģinālajā dokumentā ir veikti labojumi, drošāk izvēlēties notariāli apliecinātu tulkojumu, jo šādi sagatavotā dokumentu pakā tiks ietverti visi labojumi un būs redzams arī oriģinālais dokuments (vai notariāli apliecināts tā noraksts). Ja dokumenta tulkojums nav jāiesniedz valsts iestādē un likums nenosaka to, ka ir nepieciešams notariāls apliecinājums, dokumenta tulkojumu var apliecināt MK noteikumos noteiktajā kārtībā.

Ja nepieciešami notariāli tulkojumi, Skrivanek Baltic ir labākais un uzticamākais partneris. Ielūkojieties vietnē skrivanek.lv jau tūlīt un pasūtiet pakalpojumu!

Ieteiktie raksti

loading...