Latvijas pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās sniedz pārskatu par paveikto 2017. gadā

2018. gada 31. augustā Latvijas pārstāvis starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās iesniedza Ministru kabinetā darba pārskatu par 2017. gadu un tā pielikumu. Darba pārskatā ir sniegta informācija par Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās paveikto 2017. gadā, gan pārstāvot Latvijas valsti Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) un Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO), gan veicinot zināšanas un izpratni par cilvēktiesībām nacionālajā līmenī.

Tāpat darba pārskatā analizēta ECT judikatūras attīstība Latvijas lietās un sniegta plašāka informācija par katru no ECT 2017. gadā pieņemtajiem nolēmumiem Latvijas lietās.

2017. gadā ECT kopumā pasludināto nolēmumu skaits Latvijas lietās ir identisks nolēmumu skaitam 2016. gadā, tas ir, 25 nolēmumi 34 Latvijas lietās: 17 lietās ECT atzina vienu vai vairākus Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECK) pārkāpumus, 2 lietās ECT apstiprināja starp pusēm panākto mierizlīgumu, 4 lietās ECT apstiprināja Latvijas iesniegto vienpusējo deklarāciju. Taču 2017. gadā par 8 lietām pieaudzis ECT izlemto lietu skaits, jo vairākos nolēmumos tika apvienotas saturiski līdzīgas Tāpat ir samazinājies Latvijas valdībai nosūtīto jauno lietu skaits, proti, 2017. gadā Latvijai paskaidrojumu sniegšanai ECT nosūtīja 6 jaunas lietas, kas bija par 14 lietām mazāk nekā 2016. gadā, kad tika nosūtītas 20 jaunas lietas. Līdz 2018. gada septembrim Latvijai paskaidrojumu sniegšanai ECT ir nosūtījusi 3 jaunas lietas. 2017. gadā ECT iesniedzējiem kopumā piesprieda kompensācijā 166 394 eiro.

2017. gadā turpināja pieaugt Eiropas Padomes Ministru komitejas rezolūciju skaits, kurās tā atzīst, ka Latvija ir izpildījusi ECT spriedumus: 2017. gadā spriedumu izpildes uzraudzība pabeigta 32 lietās, kas ir par 12 lietām vairāk nekā 2016. gadā, kad spriedumu izpildes uzraudzība tika pabeigta 20 lietās. Savukārt līdz 2018. gada 15. septembrim ir pabeigta ECT spriedumu izpildes uzraudzība jau 20 Latvijas lietās.

Par nozīmīgāko Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darbu 2017. gadā ANO ietvaros uzskatāma Latvijas Vispārējā pamatdokumenta par laika posmu no 2002. gada līdz 2016. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā un iesniegšana ANO, kā arī Latvijas kārtējā ziņojuma par ANO Konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijā laika posmā no 2008. gada līdz 2016. gadam apstiprināšana Ministru kabinetā un iesniegšana ANO. 2018. gada augustā ANO Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja izskatīja Latvijas kārtējo ziņojumu par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu izpildi Latvijā un publicēja savus noslēguma secinājumus.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru